(2017/2018)
Vytvořila jsem světelné písmo "lajt". Pomocí fotoaparátu s dlouhou expozicí jsem nafotila písmena. Ta jsem posléze spojila ve video. Vzniklo tak pohyblivé písmo.

další práce