(2012/2013)
vyrezané do kartónových trubiek

další práce

Návrh časopisu

Návrh časopisu

(ADE, 2013/2014)