(2009/2010)
Modulární policový systém Overgrow. Zadáním úkolu byl užitkový předmět inspirovaný organickým tvaroslovím (AT3D4)

další práce