(2014/2015)
Mamon sa v dnešnej spoločnosti objavuje čoraz častejšie. Bombardujú nás „celebritami“ a ich životom v luxuse na každom rohu. V televíznych reláciách špecializovaných priamo na túto spoločenskú vrstvu sa rozoberá ich majetok. Mnoho ľudí je zaslepených túžbou byť ako tváre na obálkach časopisov. Preto a pre mnoho ďalších faktorov, som sa rozhodol poukázať na tento problém prostredníctvom diplomovej práce. Mojim cieľom bolo vytvoriť inštaláciu, ktorá reaguje na pohyb. Čím bližšie sa divák dostane ku konštrukcii, tým bližšie sa ona priblíži k nemu. Akonáhle však divák prenikne za vytýčenú hranicu, vysunuté rameno sa vráti naspäť do počiatočnej polohy a doslova unikne dotyku. Je to vizualizácia prehnanej túžby po nedosiahnuteľnom – niečom čo nám unikne, akonáhle chceme viac ako je nám v daný moment určené.

další práce