(2014/2015)

Medzinárodný filmový festival Cinematik sa koná v Piešťanoch a zaraďuje sa medzi najväčšie filmové festivaly na Slovensku. Mojím cieľom bolo zachytiť avantgardnú atmosféru festivalu, s hlavným cielom osloviť mladého diváka. Festival sa snaží svojou uvolnenosťou pôsobiť dojmom, filmovej dovolenky. Pieštany ma inšpirovali k vytvoreniu jednoduchých symetrických elementov vychádzajúcich z prostredia
mesta. Následne vznikly koláže, ktoré evokujú prepojenie dvoch svetov - sveta filmu a miesta daného podujatia.Vzhľadom na celý koncept nízko nákladového festivalu, využívam dvojfarebnú tlač, ktorou festival dokáže značne ušetriť. Ako základná farba je použitá rúžová, ktorá v oblasti marketingu vyjadruje netradičnosť, mladosť, a pôsobí uvoľňujúcim dojmom.

https://vimeo.com/132357267

další práce