(2012/2013)

Zvláštním prvkem tohoto systému je moment, který využívá
schopnosti lidského mozku doplňovat, vytvářet iluzi o tom,
co on sám chce vidět.

Jako příklad může sloužit dobře známý Kaniszův trojúhelník. 
V tomto navigačním systému je tento jev aplikován na šipky 
v každém z pater. Těmto šipkám chybí jedna její strana, nebo 
v některých případech jeden její fragment, typografie slouží jako 
hranice, pomyslná linie, která napomáhá při rozeznávání tvaru šipek.
 
Navigace na červené stěně uvádí patro, do kterého se chystáte 
vstoupit, spolu s patrem po něm(zmenšená navigace).
 
Navigace na bílých stěnách uvádí vstup do právě dosaženého 
patra, vymezuje ateliéry a čísla místností.

další práce