(2020/2021)
Túto tému som sa rozhodla spracovať z niekoľko dôvodov. Hudobné festivaly navštevujem už niekoľko rokov. Dnes sú komerčné hudobné festivaly výnosným biznisom s rastúcim potenciálom. To však neplatí pre nezávislé podujatia. Tých skutočne nezávislých, ktoré nie sú vlastnené žiadnou veľkou spoločnosťou a zachovávajú si svoj ráz a špecifickú atmosféru, je vo svetovom meradle čoraz menej. Preto je niekedy veľmi ťažké splniť všetky aspekty, ktoré má hudobný festival mať. Ako dizajnér si okrem interprétov všímam najmä vizuálnu identitu udalosti. A mojím cieľom bolo zistiť, aký je najlepší postup práce pri vytváraní menej komerčného festivalu Končiny. Analýza a nadobudnuté poznatky z riešenia vizuálnych identít rôznych festivalov mi pomohli pri vytváraní konečného vizuálneho štýlu festivalu Končiny. Pre celý vizuál som vybrala jednu farebnú paletu. Hlavný výstup môjho grafického riešenia bol plagát, od ktorého sa potom odvíjala celá vizuálna identita a iné výstupy. Zo začiatku som mala veľký problém nájsť tie správne prvky a farebnosť, ktorá bude vypovedať môj cieľ. Existuje veľa vizuálnych riešení, kde festivaly používajú prvky, ako kvietok, hviezda a podobne. Preto mi prišlo prvoplánové ostať iba pri tom. Chcela som celému vizuálu pridať hodnotu nielen pestrou farebnosťou. Chcela som vytvoriť niečo, čo je variabilné, čitateľné, pôsobí veselo a dá sa to používať buď ako celok, alebo osobitne.

další práce