(2016/2017)
Meet Design je název prototypu mého vlastního periodicky vycházejícího magazínu na zadání úkolu z hodiny typografie. Vznikla jak digitální, tak tištěná podoba. Rozměr A4.

ke stažení tisková kvalita

další práce