(2011/2012)

Inspirací pro tuto kolekci šperků je kombinatorika a její principy ve výtvarném umění. Jednotlivé šperky se skládají ze sady prvků, která se vyznačuje vysokou variabilitou, jelikož lze prvky mezi sebou kombinovat a uživatelce šperků je tak umožněno měnit jejich výslednou podobu.
V kolekci šperků je celkově obsaženo sedm základních plastových prvků, přičemž toto nezahrnuje stříbrná zapínání náhrdelníků, náramků ani zapínání náušnic a broží. Z praktického hlediska se v alternativě návrhu sedmi prvků snoubí možnost dostatečně vysokého počtu libovolných kombinací se snahou o to, aby kolekce šperků nebyla zatížena přílišnou komplikovaností, jež by lineárně vzrůstala s navyšujícím se počtem základních prvků.
Produkt je ohleduplný k životnímu prostředí, jelikož při jeho výrobě nevzniká téměř žádný odpad – plastové elementy jsou vyráběny pomocí technologie Rapid prototyping a stříbrné technologií Lití na ztracený vosk. 

další práce

Vrstvy

Vrstvy

(kresba a ilustrace, 2011/2012)
Skin Win XP

Skin Win XP

(ostatní, 2011/2012)
Bedna

Bedna

(ADE, 2010/2011)
Skin pro e-mail

Skin pro e-mail

(web, 2007/2008)
Art attack

Art attack

(ostatní, 2007/2008)