(2020/2021)
Geometrické řešení šachových figurek, využívající tvarového a materiálového kontrastu jako svých vedoucích estetických prvků. Vedoucí myšlenkou samotného designu je sblížení věkových skupin v rámci volnočasových aktivit za pomocí kombinace svěží formy a obecně známé hry.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie a sazba, 2020/2021)