(2020/2021)
Logo manuál se vztahuje k logotypu produktu LUDO, od kterého je odvozen celý vizuální styl.

ke stažení česky

další práce