(2020/2021)
Pri práci s kombinátorikou bol využitý základný geometrický tvar štvorec. Tvar štvorca je delený cez uhlopriečku. Každá hrana štvorca má skosený tvar. Spolu tvoria harmonickú štruktúru. Táto štruktúra bola využitá pre dve zrkadlá. Základom je okruhlý a obdlžníkový tvar. Po jeho okraji je využitý vzor kombinátoriky.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce