(2020/2021)
Šperky komunikujú s okolím a reagujú na súčasnú situáciu. Kolekcia šperkov zobrazuje živočíšne bunky napadnuté vírusmi. Prepojila som dva protikladné prvky, prírodný motív s umelo vytvorenou štruktúrou. Vytvorila som kolekciu šperkov, ktorá odhaľuje krásu v škaredom. Deštrukciou a deformáciu materiálu vznikli neopakovateľné a jedinečné tvary. Vzniknuté chyby a nedokonalosti pri výrobnom procese som využila ako základné prvky pri tvorbe originálneho dizajnu. Šperky sú výraznejších tvarov, no spĺňajú základné podmienky nositeľnosti. Jednotnosť materiálu a základné farby sa hodia ku každému odevu či príležitosti a zároveň vyniká samotná krása kovu.

ke stažení česky

další práce

peňaženka XO

peňaženka XO

(2019/2020)
Tipíp

Tipíp

(produktový design, 2019/2020)
PORTFOLIO

PORTFOLIO

(vizuální styl, 2019/2020)
Typografia

Typografia

(2018/2019)