(2010/2011)
Naším úkolem bylo vytvořit hlavní ideový plakát, doplňkový plakát, a trojrozměrný model k příležitosti Letní filmové školy.

ke stažení tisková kvalita

další práce