(2014/2015)
Vizuálna identita pre Jarmarky konajúce sa v Zlíne.

další práce