(2019/2020)
Hlavním prvek bylo ujasnění si vizuální podoby longreadu. Definovaní fontů, jejich velikostí a řezů v závislosti na jejich použití. Dále vizuál audioplayeru, videoplayeru a galerii obrázků. Členění textů do bloků pro jasnější strukturu a přehlednost textu. Výběr kapitol v úvodu článku eliminuje nutnost dlouhého scrollování. Prototyp: https://www.figma.com/proto/zVG2do3qoSOHQDA80AmmBT/Untitled?node-id=19%3A1550&scaling=scale-down

další práce

Long Life Awards

Long Life Awards

(ostatní, 2020/2021)
Showcase FMK

Showcase FMK

(web, 2020/2021)
Fatmine

Fatmine

(UI & aplikace, 2019/2020)
Zlín žije

Zlín žije

(web, UI & aplikace, 2016/2017)
Reggae poster

Reggae poster

(ostatní, 2016/2017)