(2012/2013)

Do skicáru som kreslil maľby, na ktoré som si spomenul. S malieb som nakreslil iba to, na čo som si v momente kreslenia spomenul.

další práce