(2017/2018)
Klauzurní práce Interaktivní mapa je složena ze tří částí: menu, boční zobrazovací lišta, a samotná mapa s budovami. Prototyp je vytvořen pro počítačovou (1920) a mobilní (375x812) verzi. Menu nabízí textové rozdělení informací o budovách rozdělené na Fakulty, Budovy kde se samostatné budovy dělí abecedně, a menza a koleje. Boční lišta při kliknutí na logo zobrazí všechny budovy dané fakulty i s těmi, kde se vyučuje mimo fakultu, ty jsou však barevně odděleny. Samotná mapa má na sobě budovy, které při najetí myši zobrazí veškeré informace spojené s budovou (informace, web, trasu google atp.)

interaktivní mapa (1920x1080) (375x812)

další práce