(2010/2011)

Zadáním bylo vytvořit informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti, který by spojoval jednotný vizuální styl. Protože se jedná o praktický úkol, design jako služba lidem, bylo důležité najít kompromis mezi vizuální a uživatelskou stránkou. Rozhodl jsem se pro jednoduchý geometrický styl, dávající přednost barevné výraznosti před tvarovou. Body, na které jsem se nejvíce zaměřil byly čitelnost, rychlá orientace a přehlednost. Systém zahrnuje tyto prvky: Plánek nádraží, Jízdní řády, Abecední seznam všech časů odjezdů, Abecední seznam měst  a stanovišť a Digitální tabuli s aktuálními odjezdy.

ke stažení česky