(2018/2019)
Videosekvencia Foodprint skúma mikrokozmos jedla pri interakcií s iným jedlom alebo fyzikálnymi veličinami. Využitie ostrých a rýchlych strihov vyvoláva pocit dynamického zážitku. Zámerom bolo poukázať na krásu jedla pri týchto interakciách a povzbudiť zamyslenie sa nad faktom, že v dnešnej dobe berieme jedlo ako samozrejmosť a nie ako niečo, na čo by sme mali vynaložiť akékoľvek úsilie.