(2019/2020)
Cieľom tejto práce je získať odpovede na nasledujúce otázky: Venuje sa herný priemysel charite, a ak áno ako? Je možné vytvoriť primárne filantropickú hru a ak áno akú? Na zodpovedanie týchto otázok je však potrebné najprv zanalyzovať herný priemysel a jeho súčasti. Preskúmať dáta jednotlivých úspešných hier a na základe týchto dát vybrať vhodné herné médium a typ hry. A na záver, podľa získaných informácii, navrhnúť vhodné riešenie. Výsledkom práce by mala byť digitálna hra, ktorá je schopná profitovať a získavať finančné prostriedky na vybranú problematiku, ale aj informovať hráča o tejto problematike a charitatívnych organizáciách, ktoré sa jej venujú.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce