(2015/2016)
Cieľom mojej práce bolo vytvorenie experimentálneho webu, ktorý obsahuje zbierku básní. Celý projekt by mal mať oddychovú funkciu, mal by opäť oživiť poéziu, priblížiť ju ľuďom a navodiť priestor na spomalenie, vypnutie a využitie voľnej chvíle pre umenie a pre dušu.

další práce