(2010/2011)

První skica (a již překonaná) loga mé diplomové práce, kterou je kompletní vizuální identita Vojenského historického ústavu v Praze a jeho tři muzeí (Praha - Kbely, Praha - Žižkov a Lešany).

ke stažení česky

další práce