(2010/2011)
Vizuální styl společnosti Didakt, výrobce didaktických školních pomůcek

další práce