(2018/2019)
Pri vizualnej identite študentského bienále som si vychádzal z efektu 3D nakoľko sa v celom bienále jedná o produktové veci. Dominantný prvok tvorí tak isto Písmeno “S” ktoré je v názve celej akcie dôležite.

další práce