(2012/2013)

Vytvoření vizuálního stylu pro odbornou konferenci Design na hranici pořádanou Ústavem vizuální komunikace ve Zlíně. 

další práce