(2012/2013)
Vizuální styl pro Corona renderer

další práce