(2015/2016)
Black box je kniha, která využívá současných technologií rozšířené reality. Kromě 3D objektů obsahuje i zvuky, fotografie či animace zabývající se tématikou astrofyziky.

další práce