(2015/2016)
Autorská kniha - komiks Zámerom práce bolo vytvoriť komiks, ktorého príbeh bude ovplivňovaný rôznymi farebnými kombináciami. Na prácu som zvolil techniku linorytu. Prvý výtlačok bol čiernobiely, použitý aj na výstave bakalárskych a diplomových prác. Tento výtlačok bolo možné vyfarbiť a tak prejaviť subjektívny pohľad na príbeh. Druhý výtlačok bol prevedný vo farebných kombináciach.

ke stažení česky

další práce