(2020/2021)
Vytvorila som gif z liniek ktoré lemujú online astronauta, pri tomto gife som si skúšala používanie rôznych efektov ako sú light saber.

další práce