(2014/2015)
Vizuální styl pro mezinárodní nesoutěžní festival divadelních škol v Brně.

další práce