(2015/2016)
Jako návod jsem vytvořil postup pro efektivní využití bezodtokového květináče. Tvořil jsem zapomocí ručních kreseb, které jsem následně naskenoval do počítače a upravil. Výsledný formát je 9 x 6,5cm a je tisknut v odstínech šedi.

další práce