(2015/2016)
Jako náplň časopisu jsem zvolil postřehy ze světa módy. Při tvorbě časopisu jsem se více jak na sazbu zaměřil na sladění textu a fotografií, které jsou klíčové pro módní časopisy. Také jsem použil pro celý časopis jeden bezserifový font bohatý v řezech, což pro módní časopisy není zcela typické.

další práce