(2015/2016)
V návrhu plakátu jsem se inspiroval využitím tisku na barevné papíry, což je pro tento klub typické.

další práce