(2015/2016)
Možná podoba pro mailový klient. Při realizaci návrhu jsem se snažil o jeho co nejjednodušší a minimalistické podání.

další práce