(2015/2016)
Web věnovaný básním Jiřího Wolkera. Básně jsem doprovodil perokresbami upravenými v počítači, které podtrhují obsah básní a připojil efekt průhlednosti, který znázorňuje pomíjivost. Celkový vizuál je odrazem pocitů, které ve mě Wolkerovy básně vyvolávají.

další práce