2019/20 letní semestr

I. ročník BcA.

 • Popai 2020 – soutěžní zadání reálného klienta v kategorii 2D
 • Waterprint pro fontánu u Janáčkova divadla v Brně

II. ročník BcA.

 • responzivní www stránky pro Archeoskanzen a Živou vodu v Modré
 • digitální interpretace vybraného uměleckého slohu / stylu

III. ročník BcA.

 • portfolio / osobní prezentace - online, print
 • bakalářská práce – dílčí úkoly, teoretická část

I. ročník MgA.

 • týmový projekt – VR
 • individuální projekt
 • 7 technik/materiálů

II. ročník MgA.

 • diplomový projekt

 

zadání klauzury

šablona poster 700x1000

výstupy pro Facebook a Instagram

 

témata Bc. a Mg. prací 2019/20

témata bakalářských prací:

 • vizuální styl a propagace produktu / služby / akce
 • uživatelské rozhraní digitálního produktu / služby
 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • vyprávění příběhů v digitálním médiu
 • digitální produkt / služba pro handicapované
 • vizualizace dat / infografika
 • projekt z oblasti herního designu nebo virtuální reality
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

témata magisterských prací:

 • ebudování brandu / komunikační kampaň v on-line prostředí
 • e-learningový projekt
 • game design a gamifikace
 • wearable-tech aplikace
 • digitální produkt nebo služba se sociálním / environmentálním přesahem
 • digitální storytelling
 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

 

okruhy pro Státní závěrečné zkoušky