2015/16 zimní semestr

I. ročník BcA.

 • vizuální styl Bonjour Brno

II. ročník BcA.

 • návod na použití
 • poezie – web (prototyp / realizace)
 • orientační systém města Zlín

III. ročník BcA.

 • "news" – digitální zpravodajství – koncept design / redesign - týmový úkol (prototyp)
 • průvodce stálou expozicí Krajské galerie ve Zlíně
 • experiment – obsah pro dotykový infokiosek v galerii

I. ročník MgA.

 • projekt studenta – individuální úkol
 • "news" – digitální zpravodajství – koncept design / redesign (prototyp)
 • chaos – volné zpracování

II. ročník MgA.

 • projekt studenta – individuální úkol
 • "news" – digitální zpravodajství – koncept design / redesign (prototyp)
 • chaos – volné zpracování

 

2015/16 letní semestr

I. ročník BcA.

 • grafické řešení a layout katalogu FOODOLOGY
 • funkční prototyp vlastního cestopisu (on-line)
 • logo a vizuální styl Zlínského kreativního klastru

II. ročník BcA.

 • orientační systém pro Zlín
 • renesance – volné zpracování
 • e-mail – redesign UI

III. ročník BcA.

 • elektronické portfolio

I. ročník MgA.

 • renesance – volné zpracování
 • projekt studenta – individuální úkol
 • týmový projekt

 

2015/16 klauzury letní semestr

I. ročník BcA.

 • vizuální styl mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2017
  rozsah zpracování: návrh plakátu, aplikace vizuálu do šablony webu, pozvánka, festivalový program, vstupenka, reklamní předmět

II. ročník BcA.

 • voné téma – počasí
  rozsah zpracování: povinné výstupy + prototyp apod. dle povahy projektu

I. ročník MgA.

 • návrh loga pro Státní zastupitelství ČR
  rozsah zpracování: povinné výstupy + logomanuál

 

2015/16 témata Bc. a Mg. prací

témata bakalářských prací:

 • vizuální styl a propagace produktu / značky v on-line prostředí
 • vizuální styl akce a jeho aplikace v digitálních médiích
 • návrh interaktivní učebnice / výukové aplikace
 • návrh webového on-line magazínu
 • kniha v digitálním věku
 • redesign existující webové stránky / portálu
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

témata magisterských prací:

 • návrh mobilní aplikace pro vybranou cílovou skupinu
 • komplexní webový portál
 • autorská kniha v digitálním věku
 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • návrh aplikace pro e-learning
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

 

Další články...