(2017/2018)
Pri tvore unikátnej autorskej landing page som vybral známeho slovenksého autora Milana Rúfusa. Stránku som rozdelil do 4 hlavných básnickych okruhov ktorým sa autor za svoj život venoval a vytvoril tak unikátnu knižnicu kníh aj s jeho ukážkami.

další práce